Henvendelse fra
 
Flytning vedrører følgende ejendom
Navn (tidligere forbruger)
Email
Postnr. og By
Vejnavn Husnr. Bogstav Etage Side
Telefonnummer
Forbrugernummer (valgfrit)
Opgørelsesdato
Målervisning (kun hele m3)
Evt. kommentar til vandværket:
 
Tidligere forbruger flytter til
Postnr. og by
Vejnavn Husnr. Bogstav Etage Side
Bank Reg. nr
Konto nr
(Benyttes til overførsel af tilgodehavende ved flytteopgørelse)
 
Eventuel ny ejer/lejer på den fraflyttede adresse
Tilflytter status
Navn
Email
 
Ret hvis ny ejer ikke har bopæl på adressen.
Postnr. og by
Vejnavn Husnr. Bogstav Etage Side
Telefonnummer
Antal personer i husstand
 
(kun ét klik)