Henvendelse fra
Email
 
Flytning vedrører følgende ejendom
Navn (tidligere forbruger)
Email
Postnr. og By
Vejnavn Husnr. Bogstav Etage Side
Telefonnummer
Forbrugernummer (valgfrit)
Målernummer (valgfrit)
Aflæsningsdato
Målervisning (kun hele m3)
Evt. kommentar til vandværket:
 
Tidligere forbruger flytter til
Postnr. og by
Vejnavn Husnr. Bogstav Etage Side
Bank Reg. nr
Konto nr
(Benyttes til overførsel af tilgodehavende ved flytteopgørelse)
 
Eventuel ny ejer/lejer på den fraflyttede adresse
Tilflytter status
Navn
Email
Telefonnummer
Antal personer i husstand
 
Ret hvis ny ejer ikke har bopæl på adressen.
Postnr. og by
Vejnavn Husnr. Bogstav Etage Side
 
(kun ét klik)