Vandværket 'Gadstrup Vandværk' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).