Vandværket 'Gadstrup Vandværk A.m.b.A.' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut.).