Vandværket 'Studstrup Vand' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).